Nyhedsbrev Presse Links Kalender

Artikler og andre publikationer

kort Viborg

kort Viborg

kort Viborg

kort Viborg

kort Viborg

kort Viborg

På denne side finder du et udvalg af publikationer om arkæologiske emner skrevet af museets medarbejdere. Skrifterne rummer både forskningsformidling og forskningspublikationer med fokus på nogle af de centrale forskningsområder, som Viborg Museum har valgt at arbejde med. 

Se også museets kulturhistoriske rapporter, som udarbejdes til bygherren efter afslutningen af en arkæologisk undersøgelse. Rapporten giver en kortere oversigt over undersøgelsens forløb og resultater, samt sætter resultatet ind i en kulturhistorisk sammenhæng. Den kulturhistoriske rapport skrives på baggrund af udgravningsberetningen, der er den detaljerede, faglige dokumentation for den arkæologiske undersøgelse. Link til kulturhistoriske rapporter: klik her >>

Publikationer markeret med  har gennemgået fagfællebedømmelse. Det er en grundlæggende metode, som forskningsverdenen bruger til at kvalitetssikre forskningsproduktion, og den indgår i Slot- og Kulturstyrelsens krav til de arkæologiske museers forskningsproduktion.

 

2016

Vitskøl Kloster. Den middelalderlige bygningshistorie
Jesper Hjermind og Hugo Støttrup Jensen 2016.

Non-destructive investigations of three medieval fortifications at Hald, southwest og Viborg in Denmark
Jesper Hjermind og Lars Agersnap Larsen 2016. I:
Château Gaillard 27, 195-197.

The mouldboard plough in the Danish area 200-1500 AD
Lars Agersnap Larsen 2016. I: Agrarian Technology in the Medieval Landscape.
Ruralia X.  Smolenice castle, Slovakia 9th - 15th September 2013 (ed. J. Klapste), s. 225-236.

Brandstrup og Mammen, hirdmænds grave og gårde?
Martin Mikkelsen 2016. I: Død og begravet - i vikingetiden. Artikler fra et seminar på Københavns Universitet den 26. februar 2016
(red. H. Lyngstrøm og J. Ulriksen), s. 41-53.

 

2015

Asmild Mark. Gravene på gårdspladsen
Sanne Boddum 2015. I: Viborg bogen 2015, s. 68-75.

"The Times og Hugo har ringet". Muldvarpe som medarbejdere på voldstedet Gammel Hald. Verdenspremiere på en ny undersøgelsesmetode
Jesper Hjermind 2015. I: Viborg bogen 2015, s. 50-57.

"Kan du sidde ordentligt!". Om god borgskik i middelalderen
Jesper Hjermind 2015. I: Viborg bogen 2015, s. 84-87.

Three Castles at Hald: An Unfinished Earthwork and a Forgotten Siege – New Archaeological Investigations into the Medieval Fortifications at Hald
Jesper Hjermind 2015. I: Castles at war. Castles of the North I (ed. R. Atzbach, L.M.S. Jensen og L.P. Lauritsen), s.147-172.

Muldfjælsplovens tidlige historie. Fra yngre romersk jernalder til middelalder
Lars Agersnap Larsen 2015. I: Kuml 2015, s. 165-200. 
Læs artiklen: Klik her >>

Løgstrup SØ - bronzestøbning på en lokalitet med gårdsanlæg og samlingsplads
Lars Agersnap Larsen, Mikkel Kieldsen og Martin Mikkelsen 2015. I: Bronzestøbning i yngre bronzealders lokale kulturlandskab (red. S. Boddum, M. Mikkelsen og N. Terkildsen). Yngre bronzealders kulturlandskab vol. 5, 2015, s. 41-69. Læs artiklen: Klik her >>

Brokbakken - en lokalitet, der rejser væsentlige spørgsmål til vores forståelse af bronzestøbning i yngre bronzealder
Martin Mikkelsen 2015. I: Bronzestøbning i yngre bronzealders lokale kulturlandskab (red. S. Boddum, M. Mikkelsen og N. Terkildsen). Yngre bronzealders kulturlandskab vol. 5, 2015, s. 71-93. Læs artiklen: Klik her >>

Sundby-møddingen - en lokalitet med omfattende kulturlag som følge af bronzestøbning?
Martin Mikkelsen 2015. I: Bronzestøbning i yngre bronzealders lokale kulturlandskab (red. S. Boddum, M. Mikkelsen og N. Terkildsen). Yngre bronzealders kulturlandskab vol. 5, 2015, s. 95-105.
Læs artiklen: Klik her >>

Gravpladsen Årupgård som kilde til social stratifikation i førromersk jernalder
Kamilla Fiedler Terkildsen 2015. I: De dødes landskab. Grav og gravskik i ældre jernalder i Danmark (red. Pernille Foss & Niels Algreen Møller). Beretning fra et colloquium i Ribe 19.-20. marts 2013. Arkæologiske Skrifter 13, Saxo-Instituttet, Københavns Universitet, s. 51-70.

Høvdingen på Toftum Næs - en fortsat fortælling
Kamilla Fiedler Terkildsen 2015. I: Viborg bogen 2015, s. 17-31.


2014

Kvorning – vejforløb og grenplatform
Sanne Boddum 2014. I: Kosmologien i bronzealders lokale kulturlandskab (red. S. Boddum, M. Mikkelsen og N. Terkildsen). Yngre bronzealders kulturlandskab vol. 4, 2014, s. 23-34.

The monastic communities of medieval Viborg
Jesper Hjermind 2014. I: Lübecker Schriften zur Stadarchäologi im Hanseraum 9, s. 665-682.

Viborgegnens voldsteder. Vandporten ved Hald Ruin (Hald III)
Jesper Hjermind 2014. I: Viborg bogen 2014, s.72-81.

With a hawk on the hand – the 11th-century life of the nobility by Viborg Søndersø
Jesper Hjermind 2014. I: Lübeck und der Hanseraum. Beiträge zu Archäologie und Kulturgeschichte. Festschrift für Manfred Gläser, s. 357-367. Læs artiklen: Klik her >>

En stendyngegrav ved Kvorning. Fund, kontekst og betydning
Niels Nørkjær Johannsen & Mikkel Kieldsen 2014: I. Kuml 2014, s. 9-28. Læs artikelen: Klik her >>

Fruen fra Meldgaard
Mikkel Kieldsen 2014. I: Viborg bogen 2014, s. 18-26.

Ansigtsurner som kilder til yngre bronzealders kosmologi(er)
Martin Mikkelsen 2014. I: Depotfund i yngre bronzealders lokale kulturlandskab (red. S. Boddum, M. Mikkelsen og N. Terkildsen)Yngre bronzealders kulturlandskab vol. 4, 2014, s. 61-82

Høvdingen på Toftum Næs
Kamilla Fiedler Terkildsen 2014: I: Viborg bogen 2014, s. 51-62.

Kærgård ved Daugbjerg. Bebyggelse med værkstedsområde fra yngre jernalder
Kamilla Fiedler Terkildsen med biddrag af Marianne Høyem Andreasen 2014. I: Kuml 2014, s. 65-108. Læs artiklen: Klik her >>


2013

Viborgegnens voldsteder. Kjællingbøl
Jesper Hjermind 2013. I: Viborg bogen 2013, s. 75-90.

Viborgs klostre
Jesper Hjermind 2013. I: Fra Viborg-egnen 2013, s. 47-70.

Bindingsværk i Bjørnsholms borggård
Jesper Hjermind, Hugo Støttrup Jensen, Karsten Lyngsie 2013. I: Vesthimmerlands Museums Årbog 2013, s. 45-60.

Rituelle anlæg og højgravpladser i relation til yngre bronzealders dødekult
Martin Mikkelsen 2013. I: Dødekulten i yngre bronzealders lokale kulturlandskab (red. S. Boddum, M. Mikkelsen og N. Terkildsen). Yngre bronzealders kulturlandskab vol. 3, 2013, s. 55-90. Læs artiklen: Klik her >>

The topographical placing of the Late Neolithic and Bronze Agesettlements and an introduction to a new interpretation of the layout of the individual farms in the Bronze Age
Martin Mikkelsen 2013. I: Siedlunden der älteren Bronezeit. Beiträge zur Siedlungsarchäologie und Paläoökologie des zweiten vorchristlichen Jahrtausends in Südskandinavien, Norddeutschland und den Niederlanden. Workshop vom 7. bis 9. April 2011 in Sankelmark. Studien zur nordeuropäischen Bronzezeit, Band 1. Neumünster, s. 33-66.


2012

Children´s Lives in Viborg 1000-1550
Jesper Hjermind 2012. I: Lübecker Schriften zur Stadarchäologi im Hanseraum 8, s. 551-564.

Med høg på hånd. Stormandsliv i det tidlige 1000-tal ved Viborg Søndersø
Jesper Hjermind 2012. I: Viborg bogen 2012, s. 77-88.

Development-led archaeology in Denmark
Martin Mikkelsen 2012. I: Development-led Archaeology in Northwest Europe. Proceedings of a Round Table at the University of Leicester 19th–21st November 2009. Edited by Leo Webley, Marc Vander Linden, Colin Haselgrove and Richard Bradley). Oxford, s. 117-127

"Dobbeltgårde" i yngre bronzealder
Martin Mikkelsen 2012. I: Bebyggelsen i yngre bronzealders lokale kulturlandskab (red. S. Boddum, M. Mikkelsen og N. Terkildsen). Yngre bronzealders kulturlandskab vol. 2, 2012, s. 41-65. Læs artiklen: Klik her >> 

Reddet!
Martin Mikkelsen 2012. I: Viborg bogen 2012, s. 70-76.


2011

Børneliv i Viborg 1000-1550
Jesper Hjermind 2011. I: Fra Viborg-egnen 2011, s. 49-65.

Et kongeligt museum. Grevinde Danner og Frederik VII på besøg i Viborg 1861
Jesper Hjermind 2011. I: Viborg bogen 2011, s. 46-59.

Muldfjælsploven i Danmark. Fra yngre romersk jernalder til senmiddelalder
Lars Agersnap Larsen 2011. I: Nyhedsbrevets ph.d. afhandlinger og specialer, Ny række, bind 20.

Fårdalfundet i yngre bronzealders kulturlandskab - fra periferi til centrum?
Martin Mikkelsen 2011. I: Depotfund i yngre bronzealders lokale kulturlandskab. Yngre bronzealders kulturlandskab vol. 1, 2011, s. 37-61. Læs artiklen: Klik her >>

Bronzesværdet fra Rødding i det lokale kulturlandskab
Martin Mikkelsen 2011. I: Depotfund i yngre bronzealders lokale kulturlandskab (red. S. Boddum, M. Mikkelsen og N. Terkildsen). Yngre bronzealders kulturlandskab vol. 1, 2011, s. 75-79. Læs artiklen: Klik her >>

Forskning og publicering. Vidensproduktion i forbindelse med bygherre finansierede udgravninger
Martin Mikkelsen 2011. I: Arkæologisk forum nr. 24, maj 2011, s. 14-17.

Hvad skal vi med arkæologien?
Martin Mikkelsen 2011. I: Viborg bogen 2011, s. 60-73.


2010

Med Gunner på visitats i Viborg
Jesper Hjermind 2010. I: Gunner - bisp i Viborg 1222-1251 (red. Jesper Hjermind, Kristian Melgaard), s. 76-93.
Læs artiklen: Klik her >>

På sporet af Viborgs middelalderlige sognekirker
Jesper Hjermind 2010. I: Fra Viborg-egnen 2010, s. 81-103.

"- and surrounded the town with ramparts" - A "short story" about a long line of defence in Viborg
Jesper Hjermind 2010. I: Lübecker Schriften zur Stadarchäologi im Hanseraum 7, s. 837-844.

De fem Halder - Kan man kigge gennem jorden? Kan man kigge gennem jorden? Pilotprojekt til implementering af ikke-destruktive arkæologiske undersøgelsesmetoder (IDA) i Dansk Middelalderarkæologi
Lars Agersnap Larsen & Jesper Hjermind 2010. 
Læs rapporten: Klik her >>

Kvinden fra Fårdal
Martin Mikkelsen 2010. I: Tjele på langs 8, s. 77-87.

Trælurerne fra Kærgård
Kamilla Fiedler Terkildsen 2010. I: Viborg bogen 2010, s. 60-63.

I landsknægtens sko
Michael Bækskov Thomasen 2010. I:
Viborg bogen 2010, s. 72-79.


2009

Luksusliv i Viborg, ca. 1000-1650
Jesper Hjermind 2009. I: Fra Viborg-egnen 2009, s. 125-151.

Til fest og glæde. Brikker til øllet, vinen og det gode måltids historie i Viborg
Jesper Hjermind 2009. I: Viborg bogen 2009, s. 48-62.

Genfunden langhøj fra bondestenalderen
Mikkel Kieldsen 2009: I: Viborg bogen 2009, s. 20-24.

Fra krigsvåben til jagt- og sportsvåben - To sjældne armbrøster i Viborg Stiftsmueseums nye middelalderudstilling
Claus Frederik Sørensen 2009. I: Viborg bogen 2009, s. 35-40.


2008

Theatrum Urbis Vibergensis 1000–1150
Jesper Hjermind 2008. I: De første 200 årene – nytt blikk på 27 skandinaviske middelalderbyer, s. 181-194. Læs artiklen: Klik her >> Læs introduktionen til ”De første 200 årene – nytt blikk på 27 skandinaviske middelalderbyer"Klik her >>

Til pryd og praktisk anvendelse. Tre renæssance kvindebælter fra Viborg Stiftsmuseums samlinger
Jesper Hjermind 2008. I: Viborg bogen 2008, s. 32-36.

Brandkatastrofen i Skals - et øjebliksbillede fra jernalderen
Dorthe Kaldal Mikkelsen 2008. I: Viborg bogen 2008, s. 16-22.

... afventer yderligere titler


2007

Fra Vor Frue Kirke i Karup. Om kendte og ukendte altre, stolestader, klokker m.v. fra Karup Kirke
Jesper Hjermind 2008. I: Viborg bogen 2007, s. 56-72.

Håndværk i Viborg ca. 1000-1600
Jesper Hjermind 2007. I: Fra Viborg-egnen 2009, s. 49-72.

Vikinger på Vestermarken. Boplads fra 1000-tallet er fundet vest for Viborg
Mikkel Kieldsen &
Mikael Holdgaard Nielsen 2007. I: Viborg bogen 2007, s. 43-55.


2006

Gemt og glemt. To møntfund fra kejserkrigens tid
Jesper Hjermind 2006. I: Viborg bogen 2006, s. 13-18.

Gårdens udvikling gennem jernalder og vikingetid – ændringer i størrelse og struktur
Dorthe Kaldal Mikkelsen 2006. I: Bygder. Regionale variationer i det danske landbrug fra jernalder til 2000, s. 119-132.
 

... afventer yderligere titler


2005

Et kig til Gråbrødre klosterets ældste historie
Jesper Hjermind 2005. I: Viborg bogen 2005, s. 19-24.

Trækirke i Aidt?
Jesper Hjermind & Mikael Holdgaard Nielsen 2005. I: Viborg bogen 2005, s. 51-55.

Viborg Søndersø 1018-1030. Arkæologi og naturvidenskab i et værkstedsområde fra vikingetid
Udvalgte artikler fra publikationen: Læs artiklerne: Klik her >>
> Viborg Søndersø 2001 – projektets baggrund: Jesper Hjermind, David Earle Robinson & Mette Iversen, s. 13-22.
> Ressourcer Håndværk, husholdning og redskaber: David Earle Robinson, Harry Kenward, Mette Iversen, Jesper Hjermind, Charlie Christensen, Aoife Daly, Inge Bødker Enghoff, Arne Jouttijärvi, Jette Linaa Larsen, Claus Malmros, Annine S.A. Moltsen, Margit Petersen & Allan Roepstorff, s. 529-541.
> “vuiberge hic coronatur rex dacie”: Jesper Hjermind, Mette Iversen & David Earle Robinson, s. 553-563.

Teori, praksis og kvalitet i (få) danske museers udgravningsvirksomhed
Martin Mikkelsen 2005: I: Arkæologisk Forum nr. 12, maj 2005, s. 10-12. 
Læs artiklen: Klik her >>

 

Andre skrifter

Gravhøje i Viborg Amt
Pjece udgivet under "Det Regionale Faglige Kulturmiljøråd", som hørte under det tidligere Viborg Amt. Pjecen blev udgivet i 2004 i samarbejde med Thisted Museum. Læs pjecen: Klik her >>about a long line of defence in Viborg

Jesper Hjermind 2010. I: Lübecker Schriften zur Stadarchäologi im Hanseraum 7, s. 837-844

Viborg Museum
Hjultorvet 4
8800 Viborg
Tlf.: 8787 3838

mail: vibmus@viborg.dk

Åbningstider:
Åbningstider Sommer »
Åbningstider Vinter »
Åbningstider Ferie »