Nyhedsbrev Presse Links Kalender

 

 

Sølvskat fra vikingetiden fundet ved Viborg

 

Sidste chance for at se sølvskatten i denne omgang er onsdag den 14. august 2013

Viborg Museum modtog den 17. maj 2013 en anmeldelse fra Morten B. Nielsen, der med detektor havde fundet 10 sølvringe på overfladen af en mark ved Overlund i Asmild sogn. De følgende dage foretog museet i samarbejde med finderen og andre detektorfolk omfattende detektorafsøgninger af overfladen og en efterfølgende systematisk detektorafsøgning og afgravning af pløjelaget i tynde lag på fundstedet. Ved disse undersøgelser fremkom yderligere 11 sølvringe eller brudstykker heraf, hvormed det samlede antal sølvringe når op på 20 eller måske 21.

Sølvskatten stammer fra vikingetiden. Sammensætningen af sølvskatten viser, at den må være gravet ned mellem ca. 850-950. På et eller andet tidspunkt er skatten blevet ramt af en plov, og sølvgenstandene er blevet spredt over et område på ca. 3x20 meter.

Den samlede sølvskat vejer 1,07 kg. Den består af 7-8 spiralringe, 8 båndformede sølvringe med stempelornamentik af irsk-nordisk type, 3 båndformede sølvringe uden ornamentik, 1 ringformet sølvring samt 1 meget fornem sølvring med dyb reliefornamentik.

Det var ikke ualmindeligt, at man i vikingetiden nedgravede sølvskatte. Men det er første gang, at der er fundet så store mængder vikingetidssølv på Viborg-egnen. Derfor må sølvskatten betegnes som intet mindre end enestående. De mange sølvringe er danefæ, og de vil senere på året blive overdraget til Nationalmuseet, som har det overordnede ansvar for Danefæ-ordningen. Herefter vender skatten forhåbentlig hjem til Viborg Museum igen.

Asmildskatten, som sølvskatten også kaldes, udstilles fra og med lørdag 18. maj 2013 på Viborg Museum i oldtidsudstillingen. Her vil skatten kunne ses indtil onsdag den 14. august 2013. Herefter sendes fundet til danefæbedømmelse på Nationalmuseet.


Se tv-indslag om sølvskatten:

fra TV/MIDT-VEST - 17. maj 2013 her
fra TV/MIDT-VEST - 23. maj 2013 her

 

Detektormand Morten Nielsen fremviser en nyfunden sølvring Området undersøges omhyggeligt med detektor og muldafrømning i tynde lag. Morten Nielsen og Per Jensen detektorafsøger fladerne. Detektormand Per Jensen fremviser en nyfunden spiralformet sølvring

Sølvring med stempelornamentik af irsk-nordisk type Fornem sølvring med dyb reliefornamentik i form af kraftige bølgeformede indtryk og fine punktrækker

Spiralformet sølvring med ornamentik Båndformet sølvring uden ornamentik Detektormænd, lodsejer og arkæolog betragter endnu et sølvfund
Se billedtekst ved at føre musen henover billedet (fejler det, så prøv evt. kompabilitetsvisning)

 

Viborg Museum
Hjultorvet 4
8800 Viborg
Tlf.: 8787 3838

mail: vibmus@viborg.dk

Åbningstider:
Åbningstider Sommer »
Åbningstider Vinter »
Åbningstider Ferie »